Chào mừng bạn đến với thiehatop.com

Trang web được điều hành bởi Tập đoàn THIEHATOP

Ngoài các Điều khoản Dịch vụ này, Chính sách Bảo mật có thể được tìm thấy tại đây (“Chính sách Bảo mật”) áp dụng cho việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ (như được định nghĩa bên dưới). Chính sách Bảo mật được kết hợp bằng cách tham chiếu vào Điều khoản Dịch vụ và tạo thành một phần không thể thiếu trong đó. Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Bảo mật sẽ được gọi chung là “Thỏa thuận”, tạo thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn và chúng tôi cũng như điều chỉnh mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi.

Trong Thỏa thuận, “bạn” hoặc “của bạn” hoặc “người dùng” hoặc “người chơi” có nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc Phần mềm theo Thỏa thuận.

Quan trọng: Vui lòng xem lại Chính sách Bảo mật trước khi bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ.

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Trang web hoặc, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của nó.

1. Chấp nhận và sửa đổi Thỏa thuận

 • Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận, bạn nên ngừng sử dụng Trang web và Dịch vụ ngay lập tức.
 • Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận theo thời gian và bất kỳ thay đổi nào được thực hiện sẽ có hiệu lực sau 14 ngày kể từ ngày được công bố trên Trang web hoặc sớm hơn nếu được yêu cầu bởi bất kỳ luật, quy định hoặc chỉ thị hiện hành nào. Bạn đồng ý rằng việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ sau khoảng thời gian đó sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các sửa đổi được thực hiện đối với Thỏa thuận.
 • Bạn vẫn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn nhận thức được các điều khoản và điều kiện hiện tại, chính xác của Thỏa thuận và chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư một cách thường xuyên.
 • Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ việc sử dụng Dịch vụ của bạn và / hoặc Trang web này bất kỳ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi và vì bất kỳ lý do nào có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bạn vi phạm Thỏa thuận mà không cung cấp bất kỳ khoản bồi thường tài chính nào cho bạn.

2. Sử dụng Trang web và Dịch vụ

 • Trang web và Dịch vụ chỉ có thể được sử dụng bởi bạn nếu bạn trên 18 tuổi và trên độ tuổi mà Trang web và Dịch vụ hợp pháp theo luật của bất kỳ quyền tài phán nào áp dụng cho bạn (“Tuổi pháp lý”).
 • Trang web và các tài liệu được kết hợp trong đó không được thiết kế để thu hút hoặc nhắm mục tiêu đến những người chưa đủ Tuổi hợp pháp.
 • Nếu bạn chưa đủ Tuổi hợp pháp, bạn phải ngừng sử dụng hoặc truy cập Trang web và Dịch vụ ngay lập tức.

3. Dịch vụ

 • Trang web cung cấp thông tin liên quan đến trò chơi sòng bạc và ngành công nghiệp cờ bạc (“Dịch vụ”).
 • Trang web và Dịch vụ được cung cấp miễn phí và chỉ dành cho mục đích thông tin.
 • Công ty không điều hành bất kỳ trang web đánh bài hoặc sòng bạc trực tuyến nào cũng như không chấp nhận bất kỳ cá cược hoặc cá cược nào.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

 • Công ty, các chi nhánh và người cấp phép của Công ty (nếu có) sở hữu tất cả phần mềm, dữ liệu, tài liệu viết và nội dung khác, đồ họa, biểu mẫu, tác phẩm nghệ thuật, hình ảnh, hình ảnh, đồ họa, ảnh chụp, các thành phần chức năng, hoạt ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, văn bản và bất kỳ khái niệm và tài liệu phần mềm nào và tài liệu khác trên, trong hoặc được cung cấp thông qua Trang web (gọi chung là “Nội dung Trang”).
 • Bạn đồng ý không xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo bản quyền hoặc bất kỳ thông báo độc quyền nào khác trên Trang web hoặc Nội dung Trang web.
 • Ngoài ra, tên thương hiệu và bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và / hoặc tên thương mại nào khác được sử dụng trên Trang web này (“Nhãn hiệu thương mại”) là nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và / hoặc tên thương mại của Công ty, các chi nhánh hoặc người cấp phép của Công ty ( nếu có) và các tổ chức này bảo lưu mọi quyền đối với các Thương hiệu đó.
 • Nội dung Trang web và Thương hiệu được bảo vệ bởi bản quyền và / hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Theo đây, bạn thừa nhận rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc bằng cách sử dụng hoặc truy cập Trang web, bạn không có quyền nào đối với Thương hiệu và Nội dung trang web và bạn chỉ có thể sử dụng các quyền đó hoàn toàn theo Thỏa thuận.

5. Nội dung Người dùng

 • Chúng tôi có thể cho phép bạn truyền tải, tải lên, đăng, e-mail hoặc cung cấp dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, ảnh, đồ họa, hình ảnh, video, tin nhắn hoặc các tài liệu khác (“Nội dung Người dùng”) trên Trang web, có thể bao gồm nhưng không giới hạn thông qua các diễn đàn thảo luận trực tuyến và các phương tiện trò chuyện.
 • Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng đó và Công ty và các chi nhánh của nó sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn về Nội dung người dùng và bạn từ bỏ mọi khiếu nại chống lại chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi về vấn đề này.
 • Bằng cách cung cấp Nội dung Người dùng, bạn cấp cho Công ty và các chi nhánh của Công ty một giấy phép vĩnh viễn, không thể thu hồi, có thể chuyển nhượng, trên toàn thế giới để sử dụng, sao chép, thực hiện khai thác, phân phối, tái sản xuất, hiển thị, sửa đổi, thêm vào, trừ đi, dịch, chỉnh sửa và tạo phái sinh hoạt động dựa trên Nội dung Người dùng hoặc bất kỳ phần nào của Nội dung đó theo bất kỳ cách nào (bao gồm nhưng không giới hạn mục đích khuyến mại và quảng cáo) và trong bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông hiện được biết đến hoặc sau này được tạo ra tất cả mà không có bất kỳ khoản bồi thường nào cho bạn. Bạn cũng đồng ý từ bỏ mọi quyền nhân thân đối với Nội dung Người dùng.
 • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng cả Công ty và các chi nhánh của Công ty đều không có nghĩa vụ giám sát hoặc xem xét Nội dung Người dùng.
 • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mọi Nội dung do Người dùng tạo có thể được chỉnh sửa hoặc xóa bởi Công ty và các chi nhánh của Công ty và bạn từ bỏ bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có nếu Nội dung Người dùng bị chỉnh sửa hoặc thay đổi.
 • Khi xuất bản hoặc gửi Nội dung Người dùng, bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà bạn gửi, có thể được đọc, thu thập hoặc được sử dụng bởi những khách truy cập hoặc người dùng khác của Trang web và có thể được các bên thứ ba sử dụng để gửi cho bạn những tin nhắn không mong muốn. Công ty và các chi nhánh của nó không và sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn chọn để gửi trong Nội dung Người dùng.
 • Bạn luôn phải lịch sự khi tương tác với những người dùng khác hoặc khách truy cập Trang web và bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ hành vi nào có thể bị chúng tôi coi là hung hăng, quấy rối, xúc phạm, nói xấu, bôi nhọ, thô tục, thù hận, tục tĩu, xúc phạm , phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, lăng mạ hoặc không phù hợp với những người dùng khác.
 • Bạn đồng ý không tham gia hoặc hỗ trợ hoặc khuyến khích người khác tham gia vào việc truyền tải, tải lên, đăng bài hoặc cung cấp trên Trang web, Nội dung Người dùng hoặc bất kỳ nội dung nào khác: (i) hoặc khuyến khích hoạt động hoặc hành vi bất hợp pháp , có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, xúc phạm, nói xấu, xúc phạm, thô tục, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù địch, hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc có thể bị phản đối; (ii) bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác; (iii) vi phạm bất kỳ quyền sở hữu nào của bất kỳ bên thứ ba nào bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc bất kỳ quyền công khai, nhân cách hoặc quyền riêng tư của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bao gồm cả việc bạn không có được đồng ý đăng thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin riêng tư về một người; (iv) bạn đã được bất kỳ bên thứ ba nào bồi thường hoặc cấp phép cho bất kỳ sự cân nhắc nào về bản chất; (v) chứa nội dung bị hạn chế hoặc ẩn; (vi) vi phạm bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh, quy định, hoặc thỏa thuận hiện hành nào; (vii) không đúng sự thật, độc hại hoặc gây thiệt hại cho Công ty, các chi nhánh của Công ty hoặc Trang web; (viii) được thiết kế để can thiệp hoặc làm gián đoạn Trang web; (ix) lây nhiễm vi-rút hoặc mã máy tính khác, tệp hoặc chương trình vào Trang web được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính nào; và (x) quảng cáo, quảng bá hoặc có liên quan đến bất kỳ tổ chức hoặc trang web trực tuyến nào khác là đối thủ cạnh tranh của Công ty, các chi nhánh của Công ty hoặc Trang web.
 • Bạn không được xuyên tạc hoặc đưa ra những tuyên bố sai lệch về nguồn gốc hoặc nguồn gốc của bất kỳ Nội dung Người dùng nào.

6. Các hoạt động bị cấm

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý không và không cho phép người khác:

 • truy cập hoặc thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của những người dùng khác hoặc khách truy cập Trang web vì bất kỳ lý do gì;
 • sử dụng Trang web, Dịch vụ, Nội dung Trang web liên quan đến bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào;
 • sao chép, phân phối lại, xuất bản, thiết kế đối chiếu, dịch ngược, tháo rời, sửa đổi, dịch hoặc thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để truy cập mã nguồn để tạo ra các tác phẩm phái sinh của mã nguồn, hoặc cách khác;
 • để thu thập hoặc thu thập bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào thông qua Trang web, hoặc sử dụng bất kỳ rô bốt, con nhện, máy quét hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, tự động hoặc cách khác, để truy cập Trang web;
 • tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào về Trang web hoặc các Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào;
 • phân phối bất kỳ vi-rút mã độc, phần mềm gián điệp, trojan, sâu, spybots, keylogger hoặc bất kỳ dạng phần mềm độc hại nào khác, ống nhỏ giọt, bom logic, tệp ẩn, khóa, đồng hồ, tính năng bảo vệ sao chép, tham chiếu số sê-ri CPU hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có mục đích tương tự Trang web hoặc Dịch vụ hoặc tải lên bất kỳ tệp tải lên nào được thiết kế để gây hại cho Trang web, Dịch vụ hoặc người dùng hoặc khách truy cập vào Trang web hoặc người dùng Dịch vụ;
 • không sửa đổi, cho thuê, sao chép, phân phối, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ Nội dung Trang web, Nhãn hiệu hoặc Nội dung Người dùng nào;
 • cung cấp phần mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào thông qua mạng máy tính hoặc cách khác;
 • không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm giảm hoặc gây tổn hại cho Công ty, các chi nhánh của Công ty hoặc thiện chí hoặc danh tiếng của Trang web.